Aktualności

środa, 14.06.2017

Tytułem podsumowania

More info

6. Festiwal Miłosza przeszedł do historii, ale nad Pałacem Biskupa Erazma Ciołka, Oddział Muzeum Narodowego w Krakowie przy ulicy Kanoniczej nadal świeci słońce, będąc znakiem tego, co stało się naszym udziałem w trakcie tych czterech intensywnych, festiwalowych dni. Czegoś jasnego, dobrego i pięknego. Jak powiedzieć, parafrazując tytuł edycji, co zaczęliśmy od swoich ulic? Przede wszystkim stworzyliśmy przestrzeń spotkania – poetów, artystów, krytyków, filozofów, tłumaczy, słuchaczy, czytelników. W tej przestrzeni poezja pomogła nam w atmosferze pozbawionej krzyku i demagogii podzielić się intymnymi wewnętrznymi światami i prywatnymi odczytaniami rzeczywistości, z całą jej niejednolitością i wieloznacznością. Festiwal Miłosza to nie tylko miejsce ciągłego przypominania wielkiego patrona, ale przede...