Aldona Kopkiewicz – urodzona w 1984 roku w Szczecinie. Autorka poematu „Sierpień” (Lokator 2015), filozoficzno-fantastycznych bajek i esejów (publikowanych głównie w „Dwutygodniku”).