Joanna Orska – krytyczka literacka, adiunkt w Instytucie Filologii Polskiej UWr. Członkini kapituły nagrody im. Wisławy Szymborskiej. Ostatnio wydała tom Republikapoetów. Poetyckość i polityczność w krytycznej praktyce (2013).