Joanna Roszak – w Poznaniu w 1981 r. Pracuje jako adiunkt w Instytucie Slawistyki PAN. Poetka (lele, wewe, ladino, tego dnia) i inicjatorka wielu akcji literackich dla młodzieży szkolnej. Ostatnio wydała książki: Miejsce i imię. Poeci niemieckojęzyczni żydowskiego pochodzenia oraz Słyszysz? Synagoga. Wychodząc spod poznańskiej synagogi przy Wronieckiej. Redaktorka książek poświęconych m.in. F. Pessoi, I. Bachmann, P. Matywieckiemu, M. Świetlickiemu. Współfundatorka i wiceprezeska Fundacji Józefa Rotblata.