Marta Koronkiewicz – krytyczka literacka, doktorantka w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Zajmuje się przede wszystkim poezją XX i XXI wieku oraz poetykami codzienności. Współautorka cyklu „Kreacje Krytyczne”. Współredaktorka działu recenzji literackich „Rity Baum”. Zastępczyni redaktora naczelnego „Przerzutni. Magazynu literatury i badań nad codziennością”.