Paweł Kaczmarski – krytyk literacki, mieszka we Wrocławiu. Współpracuje in. z „Praktyką Teoretyczną” i „Arteriami”; współredaguje „8. Arkusz” – poświęcony młodej poezji dodatek do miesięcznika „Odra”; redaktor naczelny „Przerzutni”, magazynu literatury i badań nad codziennością.