Roma Sendyka – dr hab., pracuje w Katedrze Antropologii Literatury i Badań Kulturowych WP UJ, prowadzi Centrum Badań nad Kulturami Pamięci. Zajmuje się teoriami badań literackich i kulturowych, w tym zwłaszcza badaniami nad kulturą wizualną i kulturami pamięci. Autorka książek Nowoczesny esej. Studium historycznej świadomości gatunku („Horyzonty  Nowoczesności”, Universitas 2006), Od kultury ja do kultury siebie („Horyzonty  Nowoczesności”, Universitas 2015), współredaktorka serii Nowa Humanistyka (IBL PAN). Współredagowała  antologie  Od pamięci biodziedzicznej do postpamięci (2013), Pamięć  i afekty (2014) oraz  Afektywne historie  i polityki pamięci (2015), przygotowuje  tom Migracyjna pamięć, wspólnota, tożsamość (2016).