Archiwum

Agata Hołobut – przekładoznawczyni i tłumaczka, adiunkt w Instytucie Filologii Angielskiej UJ. Współredagowała zbiory wierszy Imię powietrza W.S. Merwina oraz Blues o śnieżnym poranku Charlesa Simica, które ukazały się nakładem Społecznego Instytutu Wydawniczego Znak.

 

Zdjęcie: M. Denderski