Archiwum

Dorota Walczak-Delanois – profesor, kierownik Sekcji Literatur i Języków Nowożytnych oraz Katedry Polonistyki na Wolnym Uniwersytecie w Brukseli (Université Libre de Bruxelles). Autorka książki Inne oblicze awangardy. O poezji Jana Brzękowskiego, Jalu Kurka i Adama Ważyka oraz dwujęzycznego tomu poetyckiego Pensuelles/Rozmysły. Publikowała m.in. w paryskiej „Kulturze”, „Patrimoine Littéraire Européen”, „Pracach Polonistycznych”, „Roczniku Komparatystycznym”, „Slavica Gandensia”. Redaktor naczelny   pisma „Slavica Bruxellensia”. Organizatorka, tłumaczka, animatorka konferencji i spotkań poetyckich w Belgii: Dni Poezji Polskiej w Maison de la Poésie (Namur), Europalia Polska, PassaPorta, Transpoesie, Maison des Arts (Bruksela). Wyróżniona przez „Poezję dzisiaj” (2005) i Polonicum Uniwersytetu Warszawskiego (2009) za promocję poezji i kultury polskiej w obszarze frankofońskim. Jurorka Nagrody im. Wisławy Szymborskiej.

 

Zdjęcie: Kuba Ociepa