Prev

Eugenijus Ališanka

litewski poeta, tłumacz i eseista Next

(ur. 1960 r.)

Litewski poeta, tłumacz i eseista; redaktor naczelny czasopisma Vilnius. Nietypowy głos w litewskiej poezji, pisze w kontrze do lingwistycznych i symbolicznych konwencji. Tworzy zakorzenioną w kulturze litewskiej, ale sięgającej po kanon i historię europejską. Laureat Poetry Spring Festival Oak Leaf Garland, najbardziej prestiżowej nagrody poetyckiej na Litwie (2012).

Przełożył na litewski między innymi poezję Wisławy Szymborskiej, Zbigniewa Herberta i Jacka Podsiadły. Jego wiersze tłumaczone były na angielski, francuski, niemiecki, polski, rosyjski, szwedzki, fiński i inne języki. Autor poezji (m. in. Dievakaulis (1999, Kość Boga), Iš neparašytų istorijų (2002, Z nienapisanych historii), Exemplum (2006)) oraz zbiorów esejów (Vaizdijantis žmogus (1998, Człowiek wyobrażający) oraz Dioniso sugrįžimas (2001, Powrót Dionizosa)).

Mieszka i pracuje w Wilnie.

 

Zdjęcie: Ričardas Šileika