Grigory Semenchuk ze Lwowa Miasta Literatury UNESCO to ukraiński poeta, tłumaczony na wiele języków, m.in.: polski, rosyjski i francuski. Ponadto jest felietonistą lwowskiego czasopisma społeczno-kulturalnego „Prosto Neba” i głównym koordynatorem Międzynarodowego Festiwalu Literackiego w ramach Forum Wydawców we Lwowie. W latach 2005-2007 był aktywnie zaangażowany w organizację slamów i wydarzeń poetyckich.