Prev

Joanna Orska

krytyczka, literaturoznawczyni Next

Joanna Orska – krytyczka, literaturoznawczyni. Pracuje w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego w Zakładzie Literatury Polskiej po 1918 roku. Prowadzi warsztaty krytycznoliterackie na specjalności Krytyka Literacka i Artystyczna oraz edytorskie na kierunku Kultura i Praktyka Tekstu. Zajmuje się przede wszystkim najnowszą poezją. Autorka książek: Przełom awangardowy w dwudziestowiecznym modernizmie w Polsce (2004), Liryczne narracje. Nowe tendencje w poezji polskiej 1989-2006 (2006) i Republika poetów. Poetyckość i polityczność w krytycznej praktyce (2013). Publikowała w „Tekstach Drugich”, „Odrze”, „Twórczości”, „Dekadzie Literackiej”, „FA-arcie”, „LITERZE”. Jurorka Nagrody im. Wisławy Szymborskiej.

Zdjęcie: K. Ociepa