Archiwum

Konrad Wojtyła – polski poeta, dziennikarz, krytyk literacki. Mieszka w Szczecinie. W 2015 roku przełożył z jidysz na polski wiersze Eliasza Rajzmana oraz otrzymał tytuł „Dziennikarza Roku” Pomorza Zachodniego. W 2016 wraz z Maciejem Meleckim opublikował odkryte rok wcześniej przez siebie wiersze Rafała Wojaczka „Nie te czasy. Utwory nieznane”. W 2018 roku znalazł się w Kapitule Lubuskiego Wawrzynu Literackiego.

Zdjęcia: M. Kosin