Archiwum

Marek Radziwon (ur. 1970) – pracuje w Instytucie Europy Środkowo-Wschodniej w Lublinie, wykłada w Akademii Teatralnej w Warszawie, jest sekretarzem nagrody literackiej Nike. Wydał biografię Iwaszkiewicz. Pisarz po katastrofie (WAB, 2010) i antologię wspomnień dysydenckich Wstyd było milczeć. Świadectwa radzieckich dysydentów (Instytut Książki, 2014). Ostatnio opublikował wywiad rzekę „Żyliśmy, jak ludzie wolni. Rozmowy z Siergiejem Kowalowem (Czarne, 2017). Pracuje nad monografią poświęconą ruchowi dysydenckiemu w ZSRR.