Prev

Marta Eloy Cichocka

Poetka i fotografka, tłumaczka literatury pięknej, doktor iberystyki, promotorka kultury Next

Marta Eloy Cichocka (1973) – poetka i fotografka, tłumaczka Calderona i Racine’a, Juarroza i Gelmana, habilitowana badaczka literatury, iberystka i frankofilka. Jest stypendystką Fundacji im. Michela d’Ornano (1993-98), laureatką I nagrody w konkursie poetyckim im. Haliny Poświatowskiej (2004), stypendystką Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dziedzinie literatury (2007), a także laureatką I Beca-Residencia Internacional SxS Antonio Machado (2016).  Opublikowała Wejście ewakuacyjne (2003), Lego dla ego (2005), dwujęzyczne Ślady opon na poduszce (2016), Engramy (2017), antologię współczesnej poezji hiszpańskojęzycznej REPUBLICA POETICA 1.0: 111 wierszy (2015) oraz dwie książki teoretycznoliterackie o poetyce współczesnej powieści historycznej, każdą w innym języku.