Prev

Marzanna Bogumiła Kielar

poetka Next

Marzanna Bogumiła Kielar – poetka, absolwentka filozofii na Uniwersytecie Warszawskim, doktor habilitowana nauk społecznych, profesor nadzwyczajny Wydziału Pedagogicznego Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, wcześniej profesor nadzwyczajny Akademii Pedagogiki Specjalnej.

Laureatka wielu polskich i zagranicznych nagród, m.in.: Nagrody im. Kazimiery Iłłakowiczówny, Nagrody Fundacji im. Kościelskich, nagrody „Czasu Kultury” i Paszportu Polityki, a także Kryształu Vilenicy w Słowenii i Nagrody Hubert Burda Preis w Niemczech. W 2007 roku została odznaczona Brązowym Krzyżem Zasługi. Autorka tomów poetyckich: debiutanckiego Sacra conversazione (1992), Materia prima (1999), Monodia (2006), Nawigacje (2018) oraz wyborów wierszy: In den Rillen eisiger Stunden (Niemcy 2000), Umbra (Polska 2002), Salt Monody (USA 2006), Brzeg (Polska 2010), Materia prima (Bułgaria 2015) i Vaje iz neobstoja (Słowenia 2018).

Jej wiersze były tłumaczone na 23 języki i znalazły się w ponad czterdziestu antologiach. Stypendystka – w obszarze literatury – fundacji kulturalnych i uniwersytetów w Europie, Stanach Zjednoczonych, Skandynawii i Azji. Członkini polskiego PEN Clubu i Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Mieszka w Warszawie i Brukseli. Jej wiersze były tłumaczone na 23 języki i znalazły się w ponad czterdziestu antologiach. Stypendystka – w obszarze literatury – fundacji kulturalnych i uniwersytetów w Europie, Stanach Zjednoczonych, Skandynawii i Azji. Jest profesorem Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Członkini polskiego PEN Clubu i Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Mieszka w Warszawie i Brukseli.