Archiwum

Paweł Dybel – Profesor w Instytucie Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Stypendysta Fundacji im. Alexandra von Humboldta, DAAD, DFG, The Mellon Foundation i innych. Wykłady i seminaria na uniwersytetach w Bremie, Berlinie, Londynie i Buffalo. Trzykrotnie nominowany do Nagrody im. Jana Długosza. Publikacje (wybór):  Granice rozumienia i interpretacji. O hermeneutyce H.G.Gadamera (Kraków 2004), Okruchy Psychoanalizy (Kraków 2007), Dylematy demokracji (Kraków 2015), Psychoanaliza – ziemia obiecana? (Kraków 2016), Psychoanalytische Brocken. Philosophische Essays (Würzburg 1916), Mesjasz, który odszedł. Bruno Schulz i psychoanaliza (Kraków 2017), Nic poezji. O liryce Stanisława Czerniaka (Kraków 2018)

.