Archiwum

Renata Gorczyńska (pseud. Ewa Czarnecka) – eseistka, tłumaczka, redaktorka, krytyczka literacka. Urodziła się w 1943 r. w Warszawie. Ukończyła studia polonistyczne. Współpracowała z wieloma czasopismami oraz stacjami radiowymi w kraju i zagranicą. W 1975 r. wyjechała do Stanów Zjednoczonych, gdzie pomagała Czesławowi Miłoszowi jako asystentka i osobista sekretarka. Przeprowadziła z nim wówczas serię rozmów, które zostały później opublikowane w kilku językach. Przed ostatecznym powrotem do Polski w 1992 r. mieszkała przez kilka lat w Paryżu.

Wśród książkowych publikacji autorki poczesne miejsce zajmują rozmowy z Noblistą oraz opracowania poświęcone jego twórczości, takie jak Podróżny świata (1992) czy redagowany razem z Piotrem Kłoczowskim zbiór Trzy zimy(1987). Ponadto ukazały się kolekcje szkiców: Portrety paryskie (1999), Skandale minionego życia (2001) oraz Jestem z Wilna i inne adresy (2003). Gorczyńska jest także autorką wielu przekładów, wśród których wyróżnić można tłumaczenia poezji Adama Zagajewskiego na język angielski czy Roberta Hassa na polski.

W 1999 r. została uhonorowana Nagrodą im. Dariusza Fikusa w uznaniu za zorganizowanie maratonu czytania Pana Tadeusza w Polskim Radiu BIS z okazji dwusetnej rocznicy urodzin Adama Mickiewicza. Otrzymała także literacką nagrodę im. Zygmunta Hertza (1987).