(ur. 1945)

Profesor zwyczajny Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wykładał m.in. na uniwersytetach w Villeneuve-d’Ascq, Berkeley, Bloomington, Skopje (Macedonia), Ołomuńcu, Sztokholmie, Getyndze, Leuven, Rio de Janeiro, a także w Instytucie Europeistyki Uniwersytetu Wiedeńskiego. Jeden z członków założycieli Fundacji Miejsc Rodzinnych Czesława Miłosza. Jest autorem monografii, m.in.: Moment wieczny. Poezja Czesława Miłosza (1987, 1993 1998; wersja anglojęzyczna: The Eternal Moment. The Poetry of Czeslaw Milosz, 2000), Pytanie o tożsamość (1995), Być (albo nie być) Środkowoeuropejczykiem (1999), W stronę Miłosza (2003), Spotkania z Innym (2005), Z Miłoszem (2011), We władzy pozoru (2015), Po kropce (2016), Autoportret przekorny. Rozmowy z Czesławem Miłoszem (1986, 1988, 1994). Jego książki i szkice zostały przetłumaczone na wiele języków obcych.