(ur. 1969)

Pracuje w Zakładzie Krytyki i Literatury Ponowoczesnej Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej Uniwersytetu Śląskiego. Zajmuje się literaturą dwudziestowieczną i najnowszą. Autorka prac z tego zakresu, m.in. Przemiany poetyki Ryszarda Krynickiego (2004), Lekcje nieobecności. Szkice o najnowszej poezji polskiej (2001–2010) (2010), Melancholia w poezji polskiej po 1989 roku (2010). Wkrótce ukaże się jej książka poświęcona związkom polskiej poezji ze sztuką awangardową i postawangardową. Redaktor naczelna kwartalnika kulturalnego „Opcje”.

Fot. Kuba-Ociepa