(ur. 1960)

Poeta i prozaik, krytyk literacki, doktor habilitowany i adiunkt w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego. Opublikował kilkanaście tomów wierszy, liczne utwory prozatorskie i szereg zbiorów tekstów krytycznoliterackich, m.in. Nasi klasycyści, nasi barbarzyńcy; Rozproszone głosy. Notatki krytyka, Pociąg do literatury. Szkice z Dolnego Śląska, Wolność czytania. Teksty z przypisami i bez oraz Poezja i okolice. Między krytyką literacką a historią literatury. Jest autorem książki dla dzieci (Przypadki Pantareja) i współautorem podręcznika Jak zostać pisarzem.

Fot. Kuba Ociepa