(ur. 1969)

Polonistka, anglistka, przekładoznawczyni i tłumaczka m.in. dzieł Virginii Woolf, Josepha Conrada, T.S. Eliota, Seamusa Heaneya, Teda Hughesa, Alice Oswald, Lore Segal oraz Roalda Dahla. Pracuje na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie kieruje Centrum Badań Przekładoznawczych oraz studiami magisterskimi Przekładoznawstwo literacko-kulturowe. Jest redaktor naczelną pisma „Przekładaniec. A Journal of Translation Studies”. Opublikowała teksty naukowe, m.in. Obecność T.S. Eliota w literaturze polskiej (2002) i Gorliwość tłumacza. Przekład poetycki w twórczości Czesława Miłosza (2013), a także – wraz z Piotrem Bukowskim – antologie Współczesne teorie przekładu (2009) i Polska myśl przekładoznawcza (2013). Dwukrotnie (w latach 2008 i 2011) otrzymała nagrodę „Literatury na Świecie”.

Fot. Dorota Kozicka