(ur. 1958)

Profesorka w Instytucie Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kierowniczka Pracowni Genderowych i Transkulturowych Studiów Bałkanistycznych. Zajmuje się historią literatury serbskiej, chorwackiej i bośniackiej XIX, XX i XXI wieku, badaniami genderowymi, serbskim esejem feministycznym, a także serbskim i chorwackim dramatem współczesnym oraz studiami sefardyjskimi na Bałkanach. Autorka monografii Podróże w czasie i przestrzeni. Proza Isidory Sekulić (2000) oraz …kiedy dojrzejemy jako kultura… Twórczość pisarek serbskich na początku XX wieku (kanon – genre – gender) (2007; wydanie uzupełnione i poszerzone: …kada sazremo kao kultura… Stvaralaštvo srpskih spisateljica na početku 20. veka (kanon-žanr-rod), 2012), a także współautorka książki Milena Pavlović Barilli EX POST (2009). Do druku przygotowywana jest jej monografia Mistrzynie myślenia. Serbski esej feministyczny (XIX-XXI wiek), która ukaże się w 2019 roku. Redaktorka tematyczna anglojęzycznego wydania „Studia Judaica” (grudzień 2018) poświęconego bałkańskim Żydówkom. Przekłada z języka serbskiego/chorwackiego/bośniackiego prozę (Miloš Crnjanski, Miroslav Mićanović, Nenad Veličković, Damir Arsenijević), dramat (Tanja Šljivar Ivana Sajko, Lada Kaštelan) i poezję (Dubravka Đurić, Ferida Duraković).