(ur. 1966)

Historyk literatury, krytyk literacki, profesor zwyczajny w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, gdzie kieruje Katedrą Literatury Współczesnej i Krytyki Literackiej. Przewodniczący Komisji Wydawniczej Komitetu Nauk o Literaturze PAN. Redaktor naczelny serii wydawniczej Rozprawy Literackie (ukazującej się pod auspicjami Komitetu Nauk o Literaturze PAN) oraz serii Granice wyobraźni (publikowanej przez wydawnictwo Pasaże). Członek redakcji kwartalnika „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa” (Instytut Sztuki PAN) i Rady „Biuletynu Polonistycznego” (Instytut Badań Literackich PAN). Członek Rady Fundacji im. Zbigniewa Herberta oraz pełnomocnik zarządu Fundacji (ds. programowych). Członek Polskiego PEN Clubu i Stowarzyszenia Autorów ZAiKS. Wieloletni współpracownik Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”, gdzie m.in. kieruje Pracownią Antropologii Słowa. Pomysłodawca i współorganizator Miasta Poezji. Lubelskich Spotkań Literackich oraz kierunku studiów teksty kultury i animacja sieci (KUL). Laureat Nagrody Poetyckiej „Kamień” (2017). Odznaczony Medalem 700-lecia Miasta Lublin (2017). Autor monografii: Sen nożownika. O twórczości Ludwika Stanisława Licińskiego (2001), Pęknięty płomień. O pisarstwie Tadeusza Micińskiego (2006), Modernizm: ciemny nurt. Studia z dziejów poezji (2011), Ryszard Krynicki. Monografia w toku (2015), Nokturny (z dziejów wyobraźni poetyckiej) (2018) oraz książek o literaturze ostatnich dziesięcioleci: Wiersze na wietrze (szkice, notatki) (2008), Zamiar ze słów (szkice, notatki) (2011), a także tomu Rachunek strat. Poezja – krytyka – lektura (2016). Pomysłodawca i redaktor naczelny witryny stronypoezji.pl.

Fot. Iwona Burdzanowska