Biogram

urodził się w roku 1930 w Syrii, w miejscowości Kassabajn jako Ali Ahmad Sa’id Isbir, syn fellacha. Studiował filozofię na uniwersytecie damasceńskim. W roku 1959 przeniósł się do Bejrutu (Liban), gdzie związał się z grupą młodych poetów wydających pismo „Szi’r” („Poezja”). Zajmował się odnową poezji arabskiej zarówno w praktyce, jako poeta, jak i w teorii, pisząc prace naukowe na ten temat. Doktoryzował się i habilitował, wydał trzytomowe dzieło poświęcone analizie przemian literatury arabskiej, nauczał na uniwersytetach libańskich. W latach osiemdziesiątych został przedstawicielem Ligi Arabskiej przy UNESCO w Paryżu, gdzie mieszka do dzisiaj.
Jest wybitnym specjalistą w dziedzinie literatury arabskiej, którą wykładał między innymi na Sorbonie, w Collège de France, na uniwersytetach w Genewie, Berlinie i w Princeton. Z równą intensywnością oddawał się twórczości literackiej. Opublikował dwadzieścia trzy tomy poetyckie i osiemnaście tomów esejów. Jest także autorem i wydawcą antologii poezji arabskiej. Lista ważniejszych nagród literackich, którymi został wyróżniony obejmuje trzydzieści kilka pozycji; są wśród nich tytuły francuskie, włoskie, niemieckie, macedońskie, tureckie, oczywiście libańskie, a nawet chińskie. Jego twórczość została przetłumaczona na francuski, angielski, niemiecki, włoski, grecki, norweski, perski, hiszpański, turecki, portugalski, chiński i również polski. Sam Adonis z kolei przełożył na arabski utwory Owidiusza, Racine’a i Saint-John Perse’a. W roku 2000 odbyła się pierwsza z dziewięciu (jak do tej pory) wystaw kolaży autorstwa tego genialnego twórcy.