Biogram

adiunkt w Katedrze Historii Filmu Polskiego w Instytucie Sztuk Audiowizualnych UJ.
Podstawowym i konsekwentnie pogłębianym obszarem jej zainteresowań jest kino rozumiane jako źródło wiedzy antropologicznej. Uzyskanie I Nagrody im. Jana Józefa Lipskiego za pracę magisterską Oblicza kiczu w kinie polskim lat 90. przyczyniło się do wyboru filmu polskiego jako głównego przedmiotu zainteresowań badawczych. W roku 2007 obroniła pracę doktorską Wizerunki polskiej religijności w filmie fabularnym, której publikację obecnie przygotowuje. Ważniejsze publikacje: Młodość. Rzecz o duchowej samotności [w:] Odwieczne od nowa. Wielkie tematy w kinie przełomu wieków, Tadeusz Lubelski (red.), Kraków 2004; Zrozumieć sens zapamiętanego. Wybrane aspekty ukazywania przeszłości w kinie polskim lat 90. [w:] Kino polskie po 1989 roku, Piotr Zwierzchowski, Daria Mazur (red.), Bydgoszcz 2007; Płacz nad obrazem. Problematyka kiczu religijnego w filmie Jerzego Łukaszewicza „Faustyna”, „Kwartalnik Filmowy” 2004, nr 45; Coniuctio oppositorum. O celu wędrówki w głąb „Trzeciej części nocy”, „Kwartalnik Filmowy” 2007, nr 57-58.

Wystąpi z referatem „Czarny PR. Świadectwa, dokumenty i spór medialny wokół postaci Czesława Miłosza”

Najstosowniej byłoby może nie wracać do wielu wątków podejmowanych w debacie publicznej narastającej wokół postaci Miłosza na przestrzeni ostatnich dwóch dekad.  Trudno jednak wyobrazić sobie nakreślenie pełnowymiarowego portretu poety bez wzięcia pod uwagę wielu, często bolesnych, bezzasadnych i absurdalnych zarzutów, które przeciw niemu wysunięto. Z tego też powodu chcę zadać sobie trud odtworzenia głównych narracji rzucających znaczący cień na sylwetkę i dorobek Miłosza. Znajdą się wśród nich stenogramy, protokoły, teksty i materiały dziennikarskie, a także świadectwa niezgody na przyznawanie autorowi „Ziemi Ulro” zaszczytów patrona szkół i rozmaitych innych instytucji. Wybór ten umożliwi wgląd w przestrzeń medialną, w łonie której rozwija się wokół postaci Miłosza „czarny PR”. Stąd też temat, który proponuję odpowiada kategorii: Dziedzictwo Miłosza – kontynuacja, bunt i lęk przed jego wpływem. O tym, dlaczego ów bunt nie wygasa i dlaczego wyczuwalny jest nieustannie w świadomości społecznej lęk przed wpływem CM postaram się powiedzieć w sposób możliwie barwny i z uwzględnieniem racji wszystkich stron sporu.