Biogram

urodził się 13 lutego 1973 w Mińsku (Białoruś). W 1995 ukończył wydział filologiczny Białoruskiego Uniwersytetu w Mińsku. Wykłada historię literatury francuskiej na tej uczelni, literaturę powszechną w Białoruskim Liceum Humanistycznym im. J. Kołasa oraz translatologię w Kolegium Białoruskim. Jest prezesem białoruskiego PEN-Clubu.
Jako poeta debiutował w 2003 roku i od tej pory niemal co roku wydaje kolejny tom wierszy. Jest tłumaczony na angielski, czeski, hiszpański, litewski, niemiecki, słowacki, słoweński, rosyjski, ukraiński, włoski. Sam też tłumaczy poezję z angielskiego (E. Dickinson, W.B. Yeats, W.H. Auden), polskiego (K.I. Gałczyński, Cz. Miłosz, Z. Herbert, J. Twardowski), rosyjskiego (J. Brodskij, G. Ajgi, O. Siedokowa), ukraińskiego (J. Andruchowycz, S. Żadan), francuskiego (Ch. Baudelaire, G. Apollinaire).
W 2008 roku ukazał się po polsku jego tom Święta Nowego Rocku (wyd.  Kolegium Europy Wschodniej).