Biogram

wieloletni dyrektor Instytutu Kultury Polskiej UW, profesor zwyczajny emerytowany, historyk i antropolog kultury, krytyk literacki, eseista, publicysta. Członek Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, prezes honorowy Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego.
Autor m. in. Stanisław Brzozowski. Kształtowanie myśli krytycznej (1976, nagroda Ministra Edukacji Narodowej); Etos lewicy. Esej o narodzinach kulturalizmu polskiego (1990, 2009); Przedwiośnie czy potop. Studium postaw polskich w XX wieku (1997, Nagroda PEN-Clubu polskiego im. Jana Strzeleckiego); Kaliningrad, moja miłość (2003, przekład niemiecki Kaliningrad, mon amour, 2005); Wyobraźnia antropologiczna. Próby i studia (2007, nominacja do NIKE, Nagroda im. Jana Baudouina de Courtenay); Rodzinna Europa po raz pierwszy (2009), Nauczyciele i przyjaciele (2010).
Odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Medalem Uniwersytetu Warszawskiego, Zasłużony Kulturze „Gloria Artis”.

Wystąpi z referatem „Miłosz w listach Giedroycia”

„W moim wystąpieniu poświęconym relacji Miłosza i Brzozowskiego, chciałbym się skupić na motywach osobistych i kontekście ideowo-kulturalnym, które skierowały autora Zniewolonego umysłu w stronę autora Idei. Pytał będę zarówno o sytuacyjne znaczenie Człowieka wśród skorpionów, jak i trwałe inspiracje myślą Brzozowskiego w twórczości Miłosza (zwłaszcza Ziemia Ulro)”.

Andrzej Mencwel