ur. 1954 we Włocławku; absolwent filologii czeskiej i słowackiej, eseista, tłumacz, publicysta, redaktor, dziennikarz „Radia Wolna Europa”, felietonista i korespondent „Gazety Wyborczej”, dyrektor Instytutu Polskiego w Pradze, radca kulturalny Ambasady RP w Pradze, dyrektor Festiwalu Wyszehradzkiego, redaktor Literatury na Świecie. Jest członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Odznaczony Medalem Jana Masaryka i Orderem Odrodzenia Polski. Autor książki Banici. Rozmowy z czeskimi pisarzami emigracyjnymi (1988), wśród przekładanych przez niego autorów wymienić trzeba m.in.: Václava Havla, Milana Kunderę, Bohumila Hrabala, Avigdora Dagana.