Biogram

poeta hinduski, tłumacz, wydawca, krytyk literacki, jest wybitną postacią życia kulturalnego Indii. Autor trzynastu tomów poezji, siedmiu tomów esejów napisanych w języku hindi oraz trzech książek o sztuce w języku angielskim. Uczestnicząc w seminariach i festiwalach literackich w wielu krajach świata, przyczynia się do przełamywania bariery obcości pomiędzy literaturą „zachodnią” a literaturą kręgów kulturowych półwyspu dekańskiego. Zabiera głos w dyskusjach na temat wolności literatury, broniąc jej przed zależnościami zarówno politycznymi i religijnymi, jak i uwikłaniami rynkowymi. Jest niezwykle aktywnym działaczem kulturalnym – organizuje wydarzenia tak różne jak spotkania literackie, festiwale filmowe czy festiwale sztuki tradycyjnej. Pełnił funkcję dyrektora muzeum narodowego w Delhi. Tłumaczy i propaguje polską poezję. W Polsce ukazał się wybór jego wierszy w przekładzie Renaty Czekalskiej „Gramatyka wyobraźni” (Kraków 2008).