ur. 1978; krytyczka literacka. Redaktor naczelna pisma literacko-kulturalnego „Portret”. Doktor literaturoznawstwa. Pracuje w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UWM. Publikacje m.in.: „Dekada Literacka”, „Res Publica Nowa”, „Nowe Książki”, „Twórczość”, „Odra”, „FA-art.”, „Opcje”, „Zadra”, „Tygodnik Powszechny”. Autorka dwóch książek: Ucieczki i powroty. Obrazy rzeczywistości w prozie najnowszej (2006) oraz Czas Fem. Przewodnik po prasie feministycznej i tematach kobiecych w czasopismach kulturalnych po 1989 roku (2008). W przygotowaniu do druku książka Głosy kobiet. Prasa feministyczna po roku 1989 wobec tożsamości i dyskursu. Prowadzi blog krytycznoliteracki: A to książka właśnie! – www.bernadettadarska.blog.onet.pl