ur. 1953 w Łodzi; od 1972 r. mieszka w Krakowie, gdzie wykłada literaturę współczesną na Uniwersytecie Jagiellońskim. Wydał dziewięć książek poetyckich, wśród nich Wspólne powietrze (1981), Zmęczenie (1986),  Światło (1994), Elegie, treny, sny (2003). Ponadto opublikował krytycznoliterackie studium o Tadeuszu Gajcym Biały chłopiec (1993) oraz Kronikę wydarzeń artystycznych, kulturalnych, towarzyskich i innych (1997). Jego wiersze tłumaczone na kilkanaście języków publikowane były w wielu krajach. Laureat prestiżowych nagród, m.in. Fundacji im. Kościelskich (1984) i PEN-Clubu za twórczość poetycką (1995).