Biogram

urodził się w 1950 roku w Chicago. Poeta, krytyk literacki, eseista, popularyzator poezji. Opublikował sześć tomów poetyckich a także trzy książki krytycznoliterackie. Jedna z nich, How to Read a Poem (1999), stała się światowym bestsellerem, przyczyniając się do zmiany sposobu myślenia o sztuce poetyckiej. Jest wydawcą serii książek pod wspólnym tytułem „The Writer’s World” oraz wyboru wierszy Theodore’a Roethkego. Wykładał creative writing na University of Houston w Teksasie. Obecnie piastuje funkcję  prezesa Guggenheim Memorial Foundation w Nowym Jorku. Po polsku ukazały się jego wiersze wybrane pt. Dzika wdzięczność (Znak, Kraków 2003).