Biogram

urodził się w roku 1956 w Telšiai. Ukończył historię na Uniwersytecie Wileńskim, kontynuując studia podyplomowe w Instytucie Historii Litewskiej. Zajmuje się głównie historią XIX wieku, w tym tematami takimi jak litewski ruch narodowo-kulturalny, dzieje szlachty litewskiej, Żydzi w historiografii litewskiej, aktywność kulturalna emigracji litewskiej. Autor licznych prac naukowych – po polsku ukazała się książka Pod władzą carów. Litwa w XIX wieku, Universitas, Kraków 2003 (wspólnie z Antanasem Kulakauskasem).  Pełnił funkcję dziekana Wydziału Humanistycznego, prorektora Uniwersytetu Wileńskiego, od roku 2000 jest dyrektorem Instytutu Emigracji Litewskiej. Wykładał na uniwersytetach m.in. Uniwersytetu w Wisconsin, University of Illinois, Chicago, obecnie wykłada w Szkole Nauk Politycznych w Bolonii.