Biogram

(ur. 1959) – historyk idei, rusycysta, profesor w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Członek redakcji miesięcznika „Nowaja Polsza”, Rady Redakcyjnej dwumiesięcznika „Nowa Europa Wschodnia” oraz Rady Naukowej Instytutu Jana Pawła II Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
Najważniejsze książki – „Od Czaadajewa do Bierdiajewa. Spór o Boga i człowieka w myśli rosyjskiej 1832-1922”, PAU, Kraków 1998 (nominacja do Nagrody im. Jana Długosza w 1999); „Kto jest kim w Rosji po 1917 roku”, Znak, Kraków 2000 (wspólnie z Józefem Smagą); „Większa Europa. Papież wobec Rosji i Ukrainy”, Znak, Kraków 2001 (nominacja do Nagrody im. Jana Długosza w 2002); „Piekło z widokiem na niebo. Spotkania z Rosją” 1999-2004, Znak, Kraków 2004. Obecnie przygotowuje grubą książkę pt. „Stara żywa Ruś – dzieje i kultura”.
Gorliwy czytelnik Miłosza w okresie ostatnich trzydziestu lat – od 1980 („Gdzie wschodzi słońce i kędy zapada”, „Rodzinna Europa”) do 2011 roku (rosyjski przekład „Drugiej przestrzeni” oraz „Orfeusza i Eurydyki”, kupiony w Moskwie w księgarni przy ul. Leninskij Prospiekt 11). Z innych pasji życiowych, zrodzonych jednak dopiero po pięćdziesiątce – chodzenie po Tatrach oraz bieganie maratonów (42 km 195 m) w masowych wyścigach ulicznych, w czasie ok. 3,5 godziny. Na razie na koncie dwa maratony w Krakowie i jeden w Wilnie – wszystkie w 2010 roku.
Mieszka w Krakowie.