ur. 1934 w Budapeszcie, studiował w ELTE. Po upadku  rewolucji 1956, wyemigrowal do Anglii. Po studiach w Oksfordzie spędzil dwa lata w Stanach Zjednoczonych (Berkeley, Harvard). W latach 1959–2001 w Cambridge wykładał literaturę polską i węgierska. Wydał dwanaście książek poetyckich po wegiersku, dwie po angielsku i jedną po polsku, jak również ksiązki o wspólczesnej literaturze polskiej i kontaktach anglo-wegierskich w XVI i XVII wieku. Otrzymał medal Komisji Edukacji Narodowej, nagrodę Salvatore Qusimodo, nagrodę Ady Negri i nagrodę Pro Cultura Hungarica. Jes czło0nkiem PAU (Kraków) i czlonkiem redakcji World Literature Today. Tłumaczył na wegierski wielu polskich poetów, m.in. Czesława Miłosza, Zbigniewa Herberta i Wiktora Woroszylskiego.