Biogram

Profesor zwyczajny w Zakładzie Literatury Polskiej XX w. na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Kieruje Pracownią Antropologicznych Problemów Literatury. Zajmuje się literackim obrazowaniem historii i współczesności; literaturą faktu i dokumentu osobistego; nowszymi metodologiami w podejściu do literatury. Opublikowała m.in. Opowieści „skolonizowanego/kolonizatora”. W kręgu studiów postzależnościowych nad literatura polską XX i XXI wieku (2010), Zamiast końca historii. Rozumienie i prezentacja procesu historycznego w polskiej prozie XX i XXI wieku podejmującej tematy współczesne (2005). Bohater swoich czasów. Postać literacka w prozie polskiej XX wieku o tematyce współczesnej. Wybrane zagadnienia. (2002). Pod jej redakcją ukazało się kilkanaście tomów zbiorowych, ostatnio: Nowe dwudziestolecie (1989-2009). Rozpoznania. Hierarchie. Perspektywy (2010).

„Drogi Panie Bogdanie…”
Czesław Miłosz – poeta i ojciec rodziny – w korespondencji z Bogdanem Czaykowskim

 

Prezentacja niepublikowanego materiału epistolograficznego pochodzącego z archiwum zmarłego 16 sierpnia 2007r. w Vancouver w Kanadzie poety byłej londyńskiej grupy „Kontynenty”, Bogdana Czaykowskiego, na który składa się 35 listów Miłosza (w tym kilka kartek pocztowych) z lat 1955 – 1978. Wywód koncentruje się na wybranych wątkach tej korespondencji, dotyczących zagadnień metaliterackich, warsztatowych, a także życia prywatnego poety w owym okresie.