1946; Polska/USA, historyk literatury, historyk idei, eseistka i publicystka. Studia rozpoczęła na Uniwersytecie Warszawskim, a ukończyła na Columbia University w Nowym Jorku. Polskę opuściła w wyniku wydarzeń marcowych. Wykładała na uniwersytecie Emory w Atlancie. W latach 1998-2003 była odpowiedzialna za program dla Europy Środkowo-Wschodniej Fundacji Forda. Następnie do roku 2008 była dyrektorem Instytutu Nauk Humanistycznych Boston University. Obecnie jest profesorem w Princeton University. Autorka wielu książek, między innymi: Miłosz i Brodski. Pole magnetyczne (2007).