Biogram

1946; Polska/USA, historyk literatury, historyk idei, eseistka i publicystka. Studia rozpoczęła na Uniwersytecie Warszawskim, a ukończyła na Columbia University w Nowym Jorku. Polskę opuściła w wyniku wydarzeń marcowych. Wykładała na uniwersytecie Emory w Atlancie. W latach 1998-2003 była odpowiedzialna za program dla Europy Środkowo-Wschodniej Fundacji Forda. Następnie do roku 2008 była dyrektorem Instytutu Nauk Humanistycznych Boston University. Obecnie jest profesorem w Princeton University. Autorka wielu książek, między innymi: Miłosz i Brodski. Pole magnetyczne (2007), która w zmienionej wersji ukazała się po angielsku w roku 2009 w wydawnictwie Yale University Press. Opublikowała także szereg artykułów na temat twórczości Czesława Miłosza, dwa z nim wywiady i trzy autoryzowane tłumaczenia na polski jego tekstów pisanych po angielsku.

Wystąpi z referatem „Mówię do Ciebie milcząc: wojenne wiersze Miłosza”

„Wiersze wojenne Miłosza, szczególnie te napisane w Warszawie po roku 1942, stanowią niezwykły rozdział w dziejach polskiej poezji walczącej. Choć przemoc i zniszczenie często wcale tu nie występują – wojna “śpi z jednym otwartym okiem” (Jean Cayrol) – wieje od nich zupelnie realną grozą.  Efekt ten wypływa z zawieszenia, z przerwy, z normalności czasu pomiędzy gwałtem a wytchnieniem. Miłosz odwraca  tradycyjny sposób opisywania wojny, używając sielanki i milczenia”.