ur. 1940; prof. dr hab., profesor uniwersytetów Jagiellońskiego i Opolskiego, slawista, tłumacz i historyk literatury czeskiej, w latach 1990-1995 ambasador RP w Pradze.