ur. 1946, jezuita-kapłan, profesor teologii dogmatycznej, kierownik Katedry Antropologii Teologicznej i Duchowości na Papieskim Wydziale Teologicznym – Collegium Bobolanum – w Warszawie. Dłuższe pobyty naukowe w Italii, Niemczech, USA. Autor wielu publikacji z dziedziny mariologii, duchowości, teologii religii i literatury. Do jego najważniejszych prac należą: Der reine Anfang (1991), Początek w Bogu (1998), Non temere Maria (2000), Zająć się Ogniem (2001), Objawienie Szekspira (2002), Sztuka u Boga (2003), Głębia Goethego (2004), Biała Bogini, Czarna Madonna… (2005), Daleki Wschód na Zachodzie (2006), Mit i prawda religii (2007), Nic jak Bóg (2 wyd. 2007), Szatańskie czy boskie (2009); Co po Wenecji… (2010).

Wystąpi z referatem „Teologia Ziemi Ulro”

Tło referatu stanowi Miłoszowa diagnoza „współczesnej” sytuacji Zachodu, gdzie cywilizacja naukowo-techniczna przyczynia się do kryzysu religii chrześcijańskiej, która niegdyś ukształtowała zachodnią kulturę. Problematyczne wydają się drogi wyjścia proponowane przez Miłosza w odwołaniu się z jednej strony do autorów, których sam uznaje za „heterodoksyjnych” z punktu widzenia katolickiego, a z drugiej strony do ludowej, tradycyjnej religijności. Referat usiłuje wydobyć aktualność jego propozycji w świetle pogłębionej „ortodoksyjnej” teologii.