Biogram

urodzony w 1966 r., pracuje w Katedrze Teorii Literatury Instytutu Teorii Literatury, Teatru i Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu Łódzkiego. Autor wielu prac z zakresu literaturoznawstwa, kulturoznawstwa i kognitywistyki. Opublikował sześć książek, współredagował sześć tomów zbiorowych, jest autorem i współautorem ponad siedemdziesięciu prac w języku polskim i angielskim. Ostatnie jego publikacje to m. in. Infinity in Language (razem w Kennethem Holmqvistem) 2008, Literatura, głupcze! Laboratoria nowoczesnej kultury literackiej (2009) czy Literature, Culture, and Tolerance, ed. by A. Murhpy, Ch. Russell, J. Płuciennik and I. Hübner (2009). Redaktor Naczelny międzynarodowego czasopisma naukowego Zagadnienia Rodzajów Literackich/ Problems of Literary Genres. Kierownik zespołu badawczego Podmiotowość – teoria – literatura. Wykładał gościnnie na Uniwersytecie Warszawskiem i Akademii Muzycznej w Łodzi oraz University of Lund w Szwecji.

Wystąpi z referatem „Pojęcie umysłu w twórczości Czesława Miłosza”

„Bardzo dynamicznie rozwija się współcześnie filozofia umysłu. Chciałbym przyjrzeć się jaką filozofię umysłu presuponował Miłosz pisząc Umysł zniewolony, ale chciałbym potraktować to jako punkt wyjścia do rozważań nad presupozycjami szczególnego typu lirycznej narracji Miłoszowskiej: pozornie odpodmiotowionej, wychylonej ku przedmiotowi, wzniosłej rytmicznie, a jednak korzystającej z krytycznych form samoodniesienia takich jak cytacje i ironia”.

Jarosław Płuciennik