Biogram

ur. 1950; edytor, publicysta, krytyk literacki. W latach 1974-83 pracownik naukowy i nauczyciel akademicki na Wydziale Filologicznym UŚ. Od 1983 redaktor, a od 1992 red. naczelny Wydawnictwa Znak. Od 1990 do 1997 redaktor pisma literacko-artystycznego „NaGłos”. W latach 1997 i 2000 organizuje „Krakowskie Spotkania Poetów”, w latach 2002-2004 współorganizuje wraz z University of Houston “Krakow Poetry Seminar”.
Publikacje: Divertimento sztokholmskie. Rozmowy z Josifem Brodskim, („drugi obieg”), Warszawa 1988; Kundera. Materiały z sympozjum (red.), Londyn 1988; Reszty nie trzeba. Rozmowy z Josifem Brodskim, Katowice 1993; „To miasto jest wszędzie”. Wiersze o Krakowie XX w., (wybór, opr. i wstęp), Kraków 2001; Wiersze z Marcówki, Znak Kraków 2003; Mój znak. O noblistach, kabaretach, przyjaźniach, książkach, kobietach, Kraków 2009.