urodził się 10 listopada 1938 roku w Pardubicach. Czeski poeta, prozaik, eseista i tłumacz literatury niemieckiej (m.in. Kafki i Rilkego). Studia z literatury i filozofii na Uniwersytecie Karola w Pradze ukończył doktoratem w roku 1962. Wraz z Václavem Havlem zakłada w 1964 pierwsze niezależne pismo „Tvař”, rychło zlikwidowane. „Sešity”, kolejne niezależne pismo założone rok później przez Jiřiego Grušę, czołową postać Praskiej Wiosny, przetrwały do roku 1969 i zostały zamknięte po opublikowaniu fragmentów jego powieści Mimner. Pisarz, kilkakrotnie więziony, objęty został zakazem druku i zmuszony do pracy fizycznej jako robotnik budowlany. W 1977 zostaje sygnatariuszem Karty 77 i współzałożycielem Edice Petlice, najważniejszego czeskiego wydawnictwa niezależnego. Po opublikowaniu pierwszej powieści Kwestionariusz, czyli modlitwa za pewne miasto i przyjaciela (wyd. pol. NOWA 1987, Twój Styl 2003) zostaje aresztowany i po interwencji Heinricha Bölla otrzymuje ultimatum: więzienie albo emigracja. W roku 1980 wyjeżdża na stypendium jednego z amerykańskich uniwersytetów, by w rok później, przed planowanym powrotem do kraju, zostać pozbawionym czeskiego obywatelstwa.
W 1981 roku wraca do Europy i osiedla się w Bonn, utrzymując się z tłumaczeń i prac literackich. W 1983 otrzymuje obywatelstwo niemieckie. Po upadku bloku komunistycznego zostaje ambasadorem Czechosłowacji w Niemczech, a następnie, w latach 1998-2004 piastuje stanowisko ambasadora Republiki Czeskiej w Austrii. Jest Przewodniczącym Centrum Dokumentacji Kultury Niezależnej, członkiem Niemieckiej Akademii Języka i Literatury oraz Europejskiej Akademii Nauki i Sztuki, członkiem honorowym Instytutu Danube i Europy Środkowej. Od roku 2003 jest prezydentem Międzynarodowego PEN Clubu, a od 2005 rektorem Akademii Dyplomatycznej w Wiedniu, gdzie obecnie mieszka.
W latach 1962-1972 ogłasza cztery tomy wierszy: Torna, Světná lhuta, Cvičeí mučeni i Modlitva k Janince, by następnie przerzucić się na prozę (powieści Kwestionariusz – 1975, Dámský gambit – 1978, Dr Kokeš, mistr Panny – 1983). Redaguje antologie poezji niezależnej i słownik czeskich pisarzy. Za tomy wierszy pisanych w języku niemieckim: Der Babylonwald (1991) i Wandersteine (1994) otrzymuje prestiżową Nagrodę Andreasa Gryphiusa, natomiast za tom Grušas Wacht Am Rhein aneb Putovni getto (2001) – Nagrodę im. Seiferta i najważniejsze czeskie wyróżnienie: Magnesia Litera.