Biogram

urodził się w 1948 roku w Newcastle. Filozof, politolog, publicysta, najbardziej znany przedstawiciel brytyjskiej myśli politycznej XX i XXI wieku. Obecnie profesor-emeryt London School of Economics, poświęcający cały swój czas pisarstwu. Do połowy lat osiemdziesiątych uważany był za ideologa brytyjskiej Nowej Prawicy. Praca Hayek on Liberty (1984) dała asumpt do uznania go za kontynuatora i najwybitniejszego interpretatora neoliberalizmu. Potem dokonał radykalnego zwrotu poglądów opowiadając się za liberalizmem jako metodą poszukiwania zgody społecznej w dobie nierozwiązywalnych konfliktów. Obecnie określa swoje poglądy jako liberalizm postmodernistyczny lub komunitarystyczny, a także jako zielony konserwatyzm.
W swojej karierze wykładał w Oksfordzie, Harvardzie, Yale i London School of Economics; odwiedzał z wykładami najbardziej liczące się uniwersytety na świecie. Jako publicysta pisywał dla takich tytułów jak The Guardian, The Independent,  The London Review of Books, The New Statesman, The Literary Review, The New York  Review of Books. Po polsku ukazało się dziewięć jego książek.