urodził się w 1957 roku w Gliwicach, od 1983 roku jest pracownikiem naukowym na Wydziale Filologicznym w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, od roku na stanowisku profesora zwyczajnego. Doktorat – 1992, habilitacja – 1999, tytuł profesora – 2005. Opublikował sześć książek autorskich, ostatnią – Powroty w śmierć w 2009 roku. Poprzednio: Arkadia i małe ojczyzny. Vincenz – Stempowski – Wittlin – Miłosz. Kraków 1992, Czytając Miłosza. Katowice 1997, Emigracje. Studia. Szkice. Sylwetki. Katowice 1999 W–Tajemniczanie. Aleksander Wat. Katowice 1999, „Kłamstwo nieprzerwane nas drąży¼” Cztery szkice o Gombrowiczu. Katowice 2002. Ponad sto artykułów naukowych, udział w ponad sześćdziesięciu konferencjach naukowych, w tym także międzynarodowych i zagranicznych, wykłady gościnne w Neapolu, Wilnie, Bukareszcie, Sztokholmie. Pięciokrotny gość Festiwalu Gombrowiczowskiego w Radomiu.

Wystąpi z referatem Miłosz versus Wat

Wiersz z tomu To (Krawat Aleksandra Wata), napisany po śmierci Aleksandra Wata przez Czesława Miłosza piękny pośmiertny esej, wspólna praca nad Pamiętnikiem mówionym z jednej strony. Wiele śladów obecności Miłosza w twórczości Wata z drugiej… Przyjaźń literacka, jedna z najpiękniejszych i najważniejszych w polskiej poezji minionego wieku. W referacie będę podążał tymi śladami, starając się znaleźć miejsca wspólne. Czy Mój wiek byłby bez Miłosza możliwy? Czy Wata można określić Mistrzem Miłosza – a więc nauczycielem, mentorem, autorytetem?…