Biogram

ur. w roku 1921 w Lublinie. Poetka, eseistka, tłumaczka. W czasie wojny łączniczka AK. W latach 1947–1950 przebywała w Paryżu, a w latach 1970–1974 w USA, gdzie była stypendystką International Writing Program i wykładała na kilku uniwersytetach amerykańskich, m.in. na Drake University. Autorka kilkudziesięciu książek, w tym kilkunastu tomów wierszy, monografii literackich Apollinaire (1961) i Gerard de Nerval (1973) oraz zapisków z podróży: Dziennik amerykański (1980) i Zawsze powroty. Dziennik podróży (2001). Laureatka wielu prestiżowych nagród, m.in. PEN Clubu (1979, 1997, 2009), Nagrody im. Jurzykowskiego, 1981), nagrody Thornton Wilder Prize (USA, 1986), Nagrody im. Georga Trakla (Austria, 1991), Nagroda Ministra Kultury za całokształt twórczości (2001) oraz Nagrody Wielkiej Fundacji Kultury. W latach 1990–1999 wiceprezes SPP. Tłumaczyła na język polski twórczość takich pisarzy, jak: Guillaume Apollinaire, Max Jacob, Blaise Cendrars, Henri Michaux, William Carlos Williams, Sylwia Plath, Robert Bly, Allen Ginsberg. Ogłosiła antologię poetek amerykańskich Dzikie brzoskwinie (2003). Jej dzieła tłumaczono na francuski, angielski, włoski, rosyjski, czeski.