Biogram

doktoryzował się na Uniwersytecie Warszawskim w r. 1974 dysertacją  o Heideggerze (Heidegger i filozofia współczesna, Warszawa 1978). Wyklada filozofię na tym Uniwersytecie do dzisiaj. Przebywał na stypendium Humboldta w Niemczech a latach 1977-1978. Wraz z międzynarodowym zespołem Uczestniczył tam w pracach nad projektem „Logic and Time” w Protestanckim Institucie Badań Interdisciplinarnych w Heidelbergu. W latach 1981-1982 wspólnie z Hansem-Georgiem Gadamerem and Gottfriedem Boehmem kierował podyplomowymi studiami poświęconymi “Hermeneutics and the Arts” w Interuniversity Centre w Dubrowniku i był  Thyssen Fellow na Universytecie w Heidelbergu,
później zaś Visiting Fellow w Churchill College w Cambridge (1982-83) i Visiting Professor na Wydziale  Filosophy Universitetu  Wiedniu (1984-85). W 1982 objął obecne stanowisko Rektora we współtworzonym przez siebie wiedeńskim Instytucie Nauk o Człowieku (Institut für die Wissenschaften vom Menschen (IWM). Habilitowal się w roku 1986 na Uniwersytecie Warszawskim rozprawą Logika i czas. Próba analizy Husserlowskiej teorii sensu (Warszawa 1988; tł. ang.: Logic and Time. An Essay on Husserl’s Theory of Meaning, Dordrecht, 1996). W tym samym czasie objął obowiążki najpierw Visiting Professor zaś od 1990 profesora filosophy na Boston University. W 1995 został wybrany Przewodniczącym Rady Instytutu Spraw Publicznych) w Warszawie. Od 1990 współprzewodniczył (z Leszkiem Kołakowskim, Michaelem Sandelem, Edwardem Shilsem, Charlesem Taylorem i in.) seminariom  w corocznym Instytutu Nauk o Człowieku w Cortona Summer School on Philosophy and Politics. Redaguje ukazujące się co dwa lata pismo „Transit. Europäische Revue” wydawane przez Verlag Neue Kritik we Frankfurcie nad Menem oraz serie “Castelgandolfo-Gespräche” publikowane przez Klett-Cotta in Stuttgart (w Polsce zebrane Rozmowy w Castel Gandolfo wydał Znak w roku 2010). Inne jego publikacje: Conditions of European Solidarity, Budapest/New York: Central European University Press, 2006) i Płomień wieczności. Eseje o myslach Fryderyka Nietzschego (Znak, Kraków 2007 – tł. ang. w Princeton University Press 2011).