Biogram

adiunkt habilitowany w Katedrze Międzynarodowych Studiów Polonistycznych Wydziału Polonistyki UJ, literaturoznawca, kulturoznawca, badacz pograniczy kulturowych, tłumacz z j. niemieckiego. Opublikował m. in. Miłosz i filozofia (Kraków 1997), Wilno literackie na styku kultur (Kraków 2007, red.), Nieobecna kultura. Przypadek Inflant Polskich (Kraków 2008).

Wystąpi z referatem „Granice polskości. Miłosz i inni”

„Jednym z mocnych wyznaczników twórczości C. Miłosza jest ucieczka od ograniczających form –  zastanych, wypracowanych bądź narzuconych. W poszukiwaniu nowych inspiracji pisarz ten, jak każdy prawdziwy mistrz, stara się przekraczać krępujące go ramy, wyjść poza dyskurs ku inności. Mamy więc Miłosza polskiego i Miłosza litewskiego, Miłosza europejskiego, amerykańskiego i dalekowschodniego; mamy Miłosza katolickiego i manichejskiego, chrześcijańskiego i pogańskiego; mamy Miłosza katastrofistę i Miłosza chwalcę wszelkiego stworzenia. Chodzi nie tylko o pełną zachwytu podróż przez świat czy nazywanie rzeczy, ale i o nieustanne sprawdzanie siebie w roli Innego. A także o poszerzanie horyzontów literatury polskiej i polskości”.