Biogram

tłumaczka, krytyk literacki, translatolog. Przekładała m.in. utwory Seamusa Heaneya, Dereka Walcotta, Virginii Woolf i Teda Hughesa. Autorka monografii Obecność T.S. Eliota w literaturze polskiej (2002) oraz, wraz z Piotrem Bukowskim, antologii Współczesne teorie przekładu (2009). Redaktorka naczelna pisma „Przekładaniec”. Współpracuje z dwutygodnik.com. Wykłada w Instytucie Filologii Angielskiej i Katedrze UNESCO do Badań nad Przekładem UJ.

Koordynatorka Seminarium przekładowego Miłosz365.

Wystąpi z referatem: „Gorliwość tłumacza”. Przekład poezji w dziele Czesława Miłosza.

„Miłosz jest jednym z najważniejszych tłumaczy poezji języka angielskiego w polskiej literaturze, a jego gorliwość znajduje wyraz nie tylko w ilości dokonanych przekładów. Tłumacz Ziemi jałowej sam sobie przyznaje palmę pierwszeństwa w przyswajaniu dzieł zwłaszcza poetów amerykańskich, a jego fascynacje i zachwyty, ale także idiosynkrazje i niechęci ukształtowały obszar ich obecności i nadały rysy ich polskim portretom. Dowodem na to, że tłumaczenie poezji zajmowało ważną rolę w dziele Miłosza jest nie tylko liczący ponad 600 stron tom przekładów oraz antologia Wypisy z ksiąg użytecznych, ale także liczne eseje, w których poeta cytuje, komentuje i problematyzuje swoje doświadczenia translatorskie. W referacie na wybranych przykładach naszkicuję rolę Miłosza w kształtowaniu polsko-angielskiego obszaru poetyckiego oraz skonfrontuję jego tezy o przekładzie z tekstami tłumaczeń”.